Jak funguje PPC reklama?

Bez PPC reklamy by výkonnostní marketing nebyl tím, čím je. Zkratka PPC pochází z anglického pay-per-click, což už nám naznačuje, že půjde o platbu za proklik. Za každý proklik z reklamy na web tak inzerent zaplatí.

Přestože kořeny PPC reklamy sahají až do devadesátých let, zlom přišel především v roce 2000, kdy přišel Google se svým systémem Adwords. Tento reklamní formát udal nový směr inzerce na Internetu a určuje ji dodnes, teď už pod jménem Google Ads.

V České republice využíváme také reklamní systém od Seznamu – Sklik, který dobře cílí právě na českou populaci, nicméně je o kus jednodušší a bez některých funkcí oproti Google Ads. V Americe je hojně využíván také systém Bing Ads.

PPC reklama má jasná pravidla

V rámci PPC reklamy můžete pracovat se dvěma základními reklamními systémy. Jedná se o:

N
vyhledávací síť, která cílí
na klíčová slova
N
obsahovou síť, která cílí
na skupiny uživatelů

Úspěšnost PPC kampaní určuje především cena za proklik i kvalita sdělení a hodnocení stránky, kam reklamou chceme uživatele vést. Samozřejmostí je regulace reklamy, kdy inzerent musí dodržovat pravidla sítě a legislativu daného státu.

Výhody PPC reklamy

PPC reklama má spoustu zastánců, hlavně mezi marketéry a značkami, které chtějí jít tzv. najisto a mít jasný přehled o svých číslech.
Mezi výhody proto patří především:
N

rychlost spuštění

N

možnost ovlivnit text inzerátu

N

řízení investic

N

uzpůsobení strategie nákupní cestě zákazníka

N

měření a vyhodnocování pomocí konverzních kódů a Google Analytics

Nevýhody PPC reklamy

Stejně jako každý marketingový přístup, i zde však najdeme určité nevýhody. Patří mezi ně:
N

nemožnost PPC reklamu spustit, pokud použijete zakázaná slova

N

nekvalitní cílový web může efektivitu výrazně snížit

N

PPC reklama se nehodí pro každý produkt

Rozdíl mezi RTB systémy a PPC reklamou

RTB (Real Time Bidding) má oproti PPC reklamě několik rozdílů:

N

u PPC inzerent platí za proklik,
u RTB se platí za tisíc zobrazení (CPM – cost per mile)

N
RTB je vhodné k šíření povědomí
o značce
, protože se dostane na obsahové plochy, kam PPC systémy nemohou
N
PPC reklama je v obsahové síti méně kreativní, je více o výkonu
a efektivitě při krátkodobém vyhodnocení

Zjistěte, jaké existují typy PPC kampaní

Kampaně ve vyhledávací síti

Kampaně ve vyhledávací síti sestávají z textových inzerátů, které zákazníkovi nabídne systém ve chvíli, kdy uživatel zadal vyhledávací dotaz do vyhledávače. Řídí se systémem aukce, která určí pořadí inzerentů. Platí, že čím větší shoda s klíčovým slovem, tím vyšší pozice.

Kampaně v obsahové síti

Jedná se o kreativnější formát. V obsahové síti ukazujeme bannery, obrázky či videa. Cílíme jimi na uživatele podle zvolených zájmů či vzorců chování.

Dynamický remarketing

Pomocí dynamického remarketingu se můžete připomenout uživatelům, kteří opustili košík či produkt. Musíte mít nastavený remarketingový kód, k dispozici feed a samozřejmě vše platí jen pro e-shopy. Ve výsledku tak uživateli ukážete právě ty produkty, které jej už zajímaly.

Dynamické reklamy ve vyhledávání

Jedná se o sofistikovanější formát. Reklamy se spouští na základě spojení vyhledávacího dotazu a zdroje. Pro inzeráty připravíte pouze část inzerátu, a to popisky. Nadpisy se pak doplní podle zadaného vyhledávacího dotazu.

Remarketing

Pomocí remarketingu můžeme PPC reklamou zasáhnout uživatele, kteří už u nás na webu byli. Zásadní je mít na webu nasazený remarketingový kód (u Skliku se nazývá retargetingový). Jeho nasazení je pro developera snadná záležitost. Díky remarketingu můžeme tvořit různé strategie připomínání se našim potenciálním zákazníkům.

Google nákupy

Výborná výkonnostní kampaň, která využívá jako zdroj dat feed vašeho e-shopu. Po zadání do vyhledávání se uživateli zobrazí výběr karet s obrázky, cenou a značkou, a právě na tomto místě může být při správném nastavení i vaše nabídka. Obdobně funguje i česká varianta produktových inzerátů Sklik.

SEO nebo PPC reklama?

Oba přístupy mají jasně patrné rozdíly. U SEO neplatíte za proklik. Jedná se o dlouhodobý proces, který sestává především z vylepšení kvality, relevance, aktuálnosti a přínosnosti obsahu vašeho webu. To vše za cílem být vysoko v organickém vyhledávání.

Naproti tomu PPC reklama může být užitečná i pro SEO ve chvíli, kdy potřebujete získat návštěvnost, a to v rychlém čase. SEO naopak pomáhá PPC reklamě, protože na některé stránky, například kontakty, je nevhodné cílit PPC kampaně.

Kolik stojí správa PPC kampaní?

Cenovka PPC reklam je vždy ryze individuální. Záleží na mnoha faktorech od velikosti webu přes strategii až po obor, ve kterém se chcete prosadit. Veškerou náročnost určí zkušený specialista, který vám rád pomůže. Ozvěte se nám, pomůžeme vám nejen s PPC.