Google Analytics 4: Měřte dřív, než bude pozdě

Už měříte do Google Analytics 4? Možná je na čase začít. Datum, kdy skončí stávající verze Universal Analytics (UA), je 1. 7. 2023, tedy hrozně daleko i hrozně blízko. Přečtěte si, proč je dobré začít řešit přechod z UA na GA4 včas, než to za vás udělá Google a vy nebudete mít jinou možnost. Hned na úvod vám ale prozradíme, jak se ideálně zařídit – měřte do obou verzí.

Proč neváhat s přechodem
na měření Google Analytics 4?

Chraňte svá historická data

Čím víc dat, tím větší relevance, to je jasné. Proto je ideální mít naměřená data za co nejdelší časové období, abyste je využili například pro:

N
sledování vývoje návštěvnosti v průběhu času
N
vytváření uživatelských
segmentů
N
vytváření publik pro kvalitní
kampaně

Když tedy necháte přechod na úplně poslední chvíli, dat se kterými můžete pracovat tedy nebudete mít mnoho.

Zabraňte ztrátám dat

Když nemůžete měřit z důvodu zamítnutí cookies ze strany uživatele, Google Analytics 4 je mohou domodelovat. O modelovaná data se tak zmírní propad v naměřených datech. Správně nastavená cookies lišta a consent mode jsou v tomto případě samozřejmě nezbytností.

Chytřejší data-driven atribuce

Podívejme se nyní, jaký vliv bude mít přechod na GA4 v tomto aspektu. Způsob, jakým GA vyhodnocují, který zdroj se podílel na konverzi, se nazývá atribuce. Data-driven atribuce je atribuce na základě dat a vyhodnocuje jednotlivé zdroje na základě mnoha faktorů.

Stávající verze GA připisuje zásluhu za konverzi poslednímu zdroji, ze kterého se uživatel na web proklikl, a porovnává různé atribuční modely mezi sebou. Atribuce na základě dat je pak dostupná jen v placené verzi a vyhodnocuje 4 poslední zdroje.

V případě GA4 půjde o dostupnost data-driven atribuce pro všechny a do výpočtu zahrnují 20 posledních zdrojů návštěv.

S Google Analytics 4
budete uživatele měřit lépe

Zatímco ve stávající verze GA se řídila systémem webový prohlížeč = uživatel, nastupující verze je mnohem pokročilejší a komplexnější. Přestože tak uživatel přijde na web z různých prohlížečů a zařízení, GA4 jej umí odhalit, a to pomocí těchto identifikátorů:

N

client ID:
identifikátor prohlížeče uložený v cookie na straně uživatele

N

user ID:
identifikátor uživatele přihlášeného na webu do svého účtu

N

Google signály:
identifikátory uživatelů přihlášených do Google účtu

Kdo je připraven, není překvapen

Znáte to, tak dlouho se chodí se džbánem… Během následujících let budete muset přejít plně na GA4, a to může být šok. Doporučujeme proto u využívání stávající verze Google Analytics využívat i nové Čtyřky. Když už tam nebudete primárně měřit a vyhodnocovat data, učte se s nimi pracovat.

Google Analytics 4 měří a vyhodnocují data ve zcela nové perspektivě. Nabízí spoustu nových možností, které vám nabídnou mnohem komplexnější pohled na měřené události a uživatele. Jejich nastavení proto doporučujeme svěřit odborníkům, založit GA4 službu a vložit měřící kód na web totiž nebude stačit.

Propojení s BigQuery umožní pracovat s historickými daty

A to proto, že Google Analytics 4 uchovají plnohodnotná data po dobu 14 měsíců. Meziroční srovnání tak budou o kus složitější, ale může vám pomoci vlastní databáze pomocí nástroje BigQuery.

Jedná se o databázi od Google, kterou je třeba propojit s GA4. Díky tomu budete moci provádět analýzy historických dat. Dokud jich nebude mnoho, bude služba bezplatná, přestože po vás bude chtít Google údaje o platební kartě. Ani potom ale nejde o žádné velké peníze, stejně jako je fajn velké úložiště zdarma.

Jak fungují Google Analytics 4?

Jak to bude vypadat, až začnete měřit do Google Analytics 4? Celá služba je nastavená tak, že veškeré informace se do GA budou posílat formou eventů a jejich bližších specifikací.

Je proto zásadní pečlivě zvážit, jaké informace budete potřebovat znát a jak s nimi budete chtít pracovat. Komplexnějšímu měření toho, co se na webu děje a jak s ním uživatelé interagují je proto třeba přizpůsobit strukturu sledovaných eventů a jejich vlastností.

Jak nastavit Google Analytics 4?

Při nastavení sledujte především to, jak dlouho mají GA4 uchovávat data. Vybrat si můžete ze dvou variant, a to 2 měsíce nebo 14 měsíců. Zároveň je dobré se zaměřit na zapnutí služby Google Signály, která zvýší přesnost měření uživatelů z různých platforem a zařízení. Samozřejmě nesmíte opomenout také na ochranu osobních údajů svých návštěvníků, takže nezapomeňte pro ně aktualizovat veškeré informace.

Přechod na Google Analytics 4 nemusí být tak bolestivý, jak se může nyní zdát. Svěřte se do rukou zkušených odborníků, kteří disponují silným analytickým týmem. Bude to snadné a ztráty dat minimální. Kontaktujte nás.